Derealisation, (lat. de- + realisation), inden for psykologi en fornemmelse af ændringer i omverdenen (fx ved neurotiske tilstande og skizofreni); jf. depersonalisation.