Deprimere, (af fr. déprimer, af lat. deprimere, af de- + premere trykke), nedtrykke; nedstemme; svække.