Depopularisere, (af fr. dé-; se de- + populariser gøre populær), gøre mindre folkeyndet.