Et deponent udsagnsord er inden for grammatik et udsagnsord, som har passiv form, men aktiv betydning, f.eks. færdes, skændes og mødes på dansk.