Deponens, (lat. aflæggende), deponent verbum; verbum, som kun bruges i passiv form, men med aktiv betydning, fx da. færdes.