Deperdition, (fr. déperdition, af lat. de- + perdere ødelægge, miste), fuldstændigt tab; forødelse.