Depensere, (af fr. dépenser, af lat. dispensare administrere, fordele), give ud; bekoste; bortødsle.