Denuntiat, (af lat.), den angivne; den anklagede; ses også skrevet denunciat.