Denudation er inden for geologien afdækning af underliggende jordlag.