Dentation, (lat. dent- + -ation), inden for botanik udtakning; takket rand.