Dent, (fr., af lat. dens, dentis tand), bjergtinde.