Denominere, (af lat. denominare benævne, de- + nominare kalde, nævne, af nomen navn), benævne; udnævne; foreslå til et embede.