Denominandi jus, (lat.), ret til at indstille en kandidat til et embede.