Denobilitere, (af lat. de- + nobilitare gøre kendt, gøre berømt), fratage adelsrang.