Den variskiske foldning, betegnelse for alle sen-devone, karbone og permiske bjergkædefoldninger (ca. 370-245 mio. år før nu). Se den hercyniske foldning.