Den tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark, øverste tyske politiske instans under besættelsen 1940-45; Cecil von Renthe-Fink 1940-42 og Werner Best 1942-45. Da dansk suverænitet formelt blev opretholdt, fik den rigsbefuldmægtigede først efter samarbejdspolitikkens ophør 29.8.1943 formel anordningsret over for danske myndigheder.