Den permo-karbone istid, sen-palæozoisk kuldeperiode, der varede mere end 60 mio. år. Ligesom den pleistocæne kuldeperiode var den præget af en lang række istider og mellemistider med meget hastige klimasvingninger. Permo-karbone iskapper var begrænset til den sydlige halvkugle, hvor sporene kendes fra store dele af det tidligere superkontinent Gondwana. I Sen Karbon (for ca. 300 mio. år siden) var nedisningen på sit højeste med iskapper så tæt på ækvator som 35° s.br.