Den palæotropiske region, samlebetegnelse i dyregeografien for den afrotropiske og den orientalske region. Mange dyregrupper har palæotropisk udbredelse, eksempelvis næsehorn, elefanter, næsehornsfugle og løvfrøfamilien Rhacophoridae.