Den italienske kriminalistiske skole, kriminologiske og strafferetlige idéer, som udgik fra og blev fremlagt af italienske jurister og læger i slutningen af 1800-t., og som kom til at præge strafferetten i mange europæiske lande i begyndelsen af 1900-t. De kendteste repræsentanter er Enrico Ferri og Cesare Lombroso, der forklarede kriminalitet biologisk ("den fødte forbryder"). Ifølge den italienske kriminalistiske skole skal straffen afspejle lovovertræderens farlighed og ikke lovovertrædelsens grovhed.