Den industrielle revolution, den industrielle udvikling i Storbritannien ca. 1750-1830, navnlig inden for bomuldsindustrien og kul- og jernindustrien. Udviklingen blev oprindelig opfattet som meget dynamisk og hurtig, derfor betegnelsen revolution, men nyere forskning peger på en mere jævn overgang til de nye produktionsmetoder og en langsommere påvirkning af den samlede samfundsudvikling end hidtil antaget. Industrialiseringsprocessen i det øvrige Vesteuropa og i USA efter 1870 er blevet kaldt den anden industrielle revolution. Se også industri.