Den boreale region, (afledn. af lat. og gr. boreas 'nordenvind'), den nordlige nåleskovsregion, som danner et bredt bælte i Nordeuropa, Sibirien, Canada og det nordlige USA; den grænser i nord til tundraregionen og i syd til løvskov eller steppeområder. Klimaet præges af kolde vintre med langvarigt snedække og korte, men relativt varme somre. Permafrost forekommer i ca. 2/3 af området. Podsoljorde dominerer, og moser dækker store områder. Den boreale nåleskov er artsfattig; af nåletræer dominerer arter af gran, ædelgran, fyr og lærk. Af løvtræer forekommer bl.a. birk, pil og poppel. I det sydlige og mellemste Skandinavien, i syd omtrent til grænsen mellem Småland og Skåne, forekommer en overgangszone med blandingsskov, som ofte benævnes den boreo-nemorale zone eller den sydlige nåleskovsregion.