Demurrage, (eng., egl. 'forsinkelse'), godtgørelse, som befragter betaler reder for den tid, som han ud over den aftalte tid anvender til lastning eller losning af skibet eller til at vente herpå. Se rejsebefragtning.