Demos var den mindste politiske og kommunale inddelingsenhed af det attiske folk i oldtiden.