Demontage, (fr. démontage), adskillelse af fx en maskines dele; demontering; afmontering.