Demonstratrice, (jf. fr. démonstratrice 'kvindelig demonstrator'), en, som demonstrerer varer i fx butikker i salgsøjemed; jf. demonstratør.