Demobilisering, det at sætte væbnede styrker på fredsfod. I krise og krigstid mobiliseres, og de ud over fredsstyrkerne opstillede styrker demobiliseres efter krigens afslutning, eller når krisen er overstået. Demobilisering vil som regel omfatte hjemsendelse af personel.