Demilitariseret zone, område, hvorpå en stat iht. folkeretten er forpligtet til ikke at stationere militære styrker eller opretholde militære installationer. En demilitariseret zone kan fastsættes ved aftale med en eller flere andre stater eller ved bindende ensidig erklæring. I Norden blev Ålandsøerne efter Krimkrigen demilitariseret zone ved fredsslutningen i Paris 1856, og denne tilstand består stadig. Efter 2. Verdenskrig er der blevet etableret flere demilitariserede grænseområder, fx ved våbenstilstandsaftalen i Korea i 1953, ved første og anden Vietnamaftale i 1954 og 1973, ved grænseaftalen mellem Kina og Nepal i 1960, ved våbenstilstandsaftalerne mellem Israel, Egypten, Jordan og Syrien i 1949, 1974 og 1975 og ved fredsaftalen mellem Israel og Egypten i 1979.