Demi-sec, (fr. demi + sec tør), om champagne og anden vin halvtør.