Demi-caractère, dansertype, der af statur er lidt mindre end den høje, slanke danseur noble. De mandlige hovedpartier i en række Bournonville-balletter er typiske demi-caractère-roller, fx Gennaro i Napoli. Også på damesiden findes typen, soubrettedanserinden, i modsætning til ballerinaen.