Demarketing, markedsføring, som sigter mod at reducere efterspørgslen efter en vare eller en tjenesteydelse. Baggrunden kan være manglende kapacitet hos den udbydende virksomhed eller et ønske fra staten om at begrænse forbruget af en bestemt vare, fx tobak. Efterspørgslen kan begrænses permanent eller midlertidigt ved at hæve priserne, beskatte varen, reducere den ledsagende service osv. Dette kan evt. ske selektivt over for den del af markedet, som anses for mindre profitabelt ("tidrøvende"). Demarketing ses som regel i forbindelse med rationering af en vare.