Demarkationslinje, (af fr. démarcation 'afgrænsning'), midlertidig afgrænsning, som adskiller områder under forskellig jurisdiktion i modsætning til grænser, som endeligt afgrænser en stats territorium. Demarkationslinjer kan adskille stater, men kan også vedrøre fx besatte områder eller områder, som tilstræber udskillelse som selvstændig stat. I forbindelse med væbnede konflikter kan en demarkationslinje fastsættes i en våbenstilstandsaftale eller en fredstraktat. Ved våbenstilstandsaftaler blev der fx fastsat demarkationslinjer mellem Indien og Pakistan i 1949 og mellem Syd- og Nordvietnam i 1954.