Deloyalitet, (af fr. déloyauté), troløshed; uredelighed; illoyalitet; det modsatte af loyalitet.