Deloyal, (fr. déloyal), uredelig; troløs; ikke loyal; illoyal; det modsatte af loyal.