Delkrederekonto, (se delkredere), reservekonto til dækning af mulige tab.