Delkredere, (it. del credere på tro og love), inden for handel indestå for at købesummen bliver erlagt.