Deleatur, dl, (lat. skal ødelægges, af delere ødelægge, udslette), skal slettes; korrekturtegn for bogstaver el. ord, der skal udgå.