Delcredere er som selvskyldner at indestå for en andens betalingsforpligtelse. Den person, der indestår som selvskyldner, kan umiddelbart afkræves betaling, hvis den oprindelige skyldner ikke betaler til tiden.