Delatorisk er et latinsk ord for angivende eller angiverisk.