Delation, (af lat. delatio det at rejse en anklage, af deferre overbringe), angivelse; tilkendelse; tilbud om sagens afgørelse ved edsaflæggelse af modparten.