Dekupere, (af fr. découper, af couper udskære), sønderlemme; skære itu; udskære billeder af træ, pap o.l.