Dekreditere, (af fr. décréditer, af dé-; se de- + crédit kredit, tillid, af lat. creditum, af credere tro hvad der siges), bringe i vanry; nedsætte éns gode navn og rygte.