Dekortikation, (af fr. décortication, af lat. de- + cortex, corticis bark + -ation), afbarkning.