Dekomponering, (af de- og afledn. af lat. componere 'sammensætte'), opdeling af en helhed i en række dele, komponenter, som derefter kan vurderes enkeltvis. Inden for driftsøkonomi anvender man dekomponering til at opstille betingelser for en virksomheds decentrale beslutninger. Hvis fx flere decentrale aktiviteter benytter en fælles resurse, kan en intern afregningspris sikre et hensigtsmæssigt forbrug. Inden for operationsanalyse er der udviklet matematiske metoder til at dekomponere en virksomheds optimeringsproblemer.