At deklassere betyder at sætte i en lavere klasse eller at ydmyge.