Deklaratorisk lovregel er, når parterne kan aftale anden fremgangsmåde, fx ved en aftaleindgåelse, end den, der er beskrevet i aftaleloven.