Deklarationsforsikring, forsikring, som tegnes af virksomheder, således at forsikringssummen svinger inden for et forud aftalt maksimumbeløb. Derved undgås over- eller underforsikring. Det aktuelle behov for forsikring af varer reguleres ved indsendelse af månedlige eller kvartårlige opgørelser over varelagerets størrelse. Forskudspræmien betales af maksimalforsikringssummen. Efter forsikringsårets udløb beregnes gennemsnitsforsikringssummen. Heraf betales den endelige præmie, dog mindst 25% af forskudspræmien.