Dekatering, (afledt af fr. décatir 'tage appreturen eller glansen af'), krympning og fiksering af uldent stof. Stoffet, der skal dekateres, oprulles på en perforeret valse, som derefter gennemblæses med hed damp. Behandlingen får stoffet til at krympe og fikserer det, således at det ikke senere krymper yderligere. Se tekstilforædling.