Dekapetalisk, (af gr. deka- + -petal), inden for botanik med ti kronblade.