Dehortere, (af lat. dehortari, de- + hortari opmuntre, tilskynde), fraråde; advare.