Degummere, (af eng. degum, fr. dégommer, af lat. de- + oldfr. gomme af lat. gummi, gr. kommi gummi), fjerne sericinet fra råsilke.